Beyin göçü nedir?

Yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve imkansızlık sebebiyle istihdam edilemeyen bilim adamı, hekim, mühendis vb. gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesi.

Beyin göçünden bahsedilebilmesi için terk edilen ülke ile göç edilen ülke arasında gelişmişlik ve imkan açısından az da olsa bir fark bulunmalıdır. Beyin göçü temelde gelişmiş ülkelere yönelik bir kaynak aktarımı olarak değerlendirilebilir. Az gelişmiş ülkelerin bu yüzden uğradığı kayıp gelişmiş ülkelerden bu ülkelere gönderilen geçici uzman ve teknik personel yardımıyla kapatılamayacak kadar büyüktür. Gelişmiş ülkelerce gönderilen uzmanların vazife müddetinin sınırlı olmasına karşılık, gelişmiş ülkelere giden uzmanlar göç ettikleri ülkelere büyük çoğunlukla yerleşmektedirler. Gelişmiş ülkelere göç eden, hekim, mühendis, bilim adamı ve diğer uzmanların yetişmesi için harcanmış olan milli kaynaklar toplamı, göçü kabul eden gelişmiş ülkelerin, göç veren az gelişmiş ülkelerdeki kalkınma programları

için yaptıkları yardımları çok aşmaktadır.

"Yetişmiş insan gücü hareketi" olarak değerlendirilen beyin göçünün geçmişi çok eski devirlere dayanır. Çeşitli dini, siyasi, ilmi ve ideolojik sebeplere dayanan beyin göçü ilk ve ortaçağlarda mevcuttu. Günümüzde ise umumiyetle ekonomik, sosyal sebeplerle ve siyasi baskının fazla olduğu ülkelerden, diğer ülkelere doğru insan gücü akımı devam etmektedir. Ülkemizden de çeşitli Avrupa ülkelerine ve bilhassa ABD'ye beyin göçü sürmektedir. Gerek ülke imkalarının sınırlı olması gerek kanuni düzenlemelerdeki karmaşıklıklar ve devlet yetkililerinin ilgisizliği, gerekse iç ve dış menfaat gruplarının baskıları sebebiyle yetişmiş insan gücüne sahip çıkılamamaktadır. Bilim ve teknoloji sahasında ilerlemiş ülkeler ise bu yetişmiş insan gücüne her türlü imkanı hazırlayarak ülke menfaatlerine göre istihdam etmektedirler. Gelişmiş ülkelerin geliştirdiği ve uyguladığı projelerdeki Türk bilim adamı, hekim, mühendis gibi yetişmiş elemanın bulunması Türkiye'den olan beyin göçünün durumunu göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve yetkilileri gerekli kanuni düzenlemeleri yapıp, bilim ve teknolojinin gelişmesini teşvik edici ve özendirici tedbirler alırlarsa ve gerekli maddi imkanlar hazırlarlarsa beyin göçü önlenecek, yetişmiş elemanlar, milli menfaatler doğrultusunda kullanılacak ve ülkemizin kalkınmasında büyük mesafeler kat edilecektir.

Sözlükte "beyin göçü" ne demek?

1. İleri düzeydeki meslek ve bilim adamlarıyla uzmanların bir başka ülkede yerleşip kendi ülkelerinden ayrılması.

Cümle içinde kullanımı

İlim araştırmaları için kredi darlığı Avrupa'dan Amerika'ya beyin göçüne sebep olmaktadır.
- F. R. Atay

Beyin göçü kelimesinin ingilizcesi

n. brain drain

Beyin göçü ne demek? (Ekonomi)

(Brain drain) Az gelişmiş ülkelerden doktor, mühendis ve bilim adamı gibi yüksek derecede eğitilmiş insanların çalışmak ve yerleşmek üzere gelişmiş ülkelere göç etmeleri olayı. Bu gibi kimseler ya kendi ülkelerinde işsiz kaldıkları, ya da gelişmiş ülkelerdeki yaşam koşullarının çekiciliği dolayısıyla göç ederler. Bu gibi yüksek derecede eğitilmiş insanların yerleşmek üzere yurt dışına gitmeleri az gelişmiş ülke açısından bir tür beşeri sermaye kaybıdır. Bununla birlikte bu elemanların kendi ülkelerinde işsiz durumda olmaları veya mesleklerini icra edecek koşullara sahip bulunmamaları durumunda bu kayıplar sanıldığı kadar büyük olmayacaktır. Ayrıca gittikleri ülkelerdeki gelişmiş çalışma koşulları dolayısıyla, ortaya attıkları insanlık yararına buluşlar da gelişmiş, az gelişmiş olsunlar bütün ülkelerin yararınadır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç